นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดไผ่วง ดำเนินการทาสีถนน บริเวณหน้าโรงเรียนวัดไผ่วง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียน

|

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดไผ่วง ดำเนินการทาสีถนน บริเวณหน้าโรงเรียนวัดไผ่วง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียน