นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภา ข้าราชการ ร่วมกับผอ.รพ.สต.ไผ่วง ผอ.รร.ไผ่วงวิทยา ผอ.รร.วัดไผ่วง ผอ.รร.วัดต้นทอง และเจ้าหน้าที่แผนงานสนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภา ข้าราชการ ร่วมกับผอ.รพ.สต.ไผ่วง ผอ.รร.ไผ่วงวิทยา ผอ.รร.วัดไผ่วง ผอ.รร.วัดต้นทอง และเจ้าหน้าที่แผนงานสนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง