นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่วง พร้อมกับศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนและสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง

|

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่วง พร้อมกับศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนและสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง