นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง เปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ อาทิ เช่น พืชผักสวนครัว และผลไม้ต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง เปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ อาทิ เช่น พืชผักสวนครัว และผลไม้ต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง