นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับอสม.ตำบลไผ่วง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่วง

|

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับอสม.ตำบลไผ่วง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่วง