นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่มอบกระเบื้องและสังกะสีให้แก่บ้านเรือนที่เสียหายจากพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา ได้แก่ บ้านนายสาโรจน์ สิงห์จุ้ย บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่วง และบ้านนายวันเสาร์ สะอาดศรี หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง

|

วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่มอบกระเบื้องและสังกะสีให้แก่บ้านเรือนที่เสียหายจากพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา ได้แก่ บ้านนายสาโรจน์ สิงห์จุ้ย บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่วง และบ้านนายวันเสาร์ สะอาดศรี หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง