นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมเคารพธงชาติ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมเคารพธงชาติ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง