นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วย ดร.วิสูต จันทร ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไผ่วงวิทยา มอบเสื้อกีฬาให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดต้นทอง

|

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วย ดร.วิสูต จันทร ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไผ่วงวิทยา มอบเสื้อกีฬาให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดต้นทอง