นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ถวายเทียนพรรษา ณ วัดต้นทอง

|

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ถวายเทียนพรรษา ณ วัดต้นทอง