นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายสมยศ ทรงความเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ประชุมประชาคมเรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านต้นทอง

|

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายสมยศ ทรงความเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ประชุมประชาคมเรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านต้นทอง