นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมเปิดโครงการสวนสมุนไพรไผ่วง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมเปิดโครงการสวนสมุนไพรไผ่วง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง