นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนไผ่วงวิทยา โรงเรียนวัดไผ่วง และโรงเรียนวัดต้นทอง ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดไผ่วง และวัดต้นทอง

|

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนไผ่วงวิทยา โรงเรียนวัดไผ่วง และโรงเรียนวัดต้นทอง ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดไผ่วง และวัดต้นทอง