นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับบ้านพักเด็กจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่มอบข้าวสารและนม เพื่อใช้ในการบริโภค และมอบป้ายไวนิลที่ใช้แล้ว เพื่อใช้ป้องแสงแดดและสายฝนในโครงการครอบรัก คุมใจ ให้แก่ นางวิภา งามละมัย บ้านเลขที่ 18/4 หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

|

วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับบ้านพักเด็กจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่มอบข้าวสารและนม เพื่อใช้ในการบริโภค และมอบป้ายไวนิลที่ใช้แล้ว เพื่อใช้ป้องแสงแดดและสายฝนในโครงการครอบรัก คุมใจ ให้แก่ นางวิภา งามละมัย บ้านเลขที่ 18/4 หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง