นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยนายพิษณุพงษ์ พุ่มมาก ผู้อำนวยการกองช่าง นายสถาพร เกตุแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ จากคลองสุพรรณ 3 ถึง คลอง 4 ขวา 1 ขวา

|

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยนายพิษณุพงษ์ พุ่มมาก ผู้อำนวยการกองช่าง นายสถาพร เกตุแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ จากคลองสุพรรณ 3 ถึง คลอง 4 ขวา 1 ขวา