นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่วง พร้อมกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการปลูกหญ้าแฝก และร่วมปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันดินสไลด์ บริเวณคันคลอง ร3 สุพรรณ 3

|

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่วง พร้อมกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินการปลูกหญ้าแฝก และร่วมปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันดินสไลด์ บริเวณคันคลอง ร3 สุพรรณ 3