นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ นายสถาพร เกตุแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานวางแบบถนน หมู่ที่ 3

|

วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ นายสถาพร เกตุแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานวางแบบถนน หมู่ที่ 3