นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ดร.วิสูต จันทร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไผ่วงวิทยา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง และกศน.ตำบลไผ่วง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนไผ่วงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566

|

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ดร.วิสูต จันทร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไผ่วงวิทยา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง และกศน.ตำบลไผ่วง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนไผ่วงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566