นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย บริเวณวัดต้นทองและวัดไผ่วง

|

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย บริเวณวัดต้นทองและวัดไผ่วง