นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง นำรถบรรทุกน้ำเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ลุกลาม บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง

|

วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง นำรถบรรทุกน้ำเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ลุกลาม บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง