นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ เนื่องจากสายลายเข้าไม่ถึง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง

|

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ เนื่องจากสายลายเข้าไม่ถึง บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง