นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่วง ติดตาม และติดตั้งtv พร้อมจานดาวเทียม และซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้น้อง ตามโครงการสานฝัน สร้างบ้านให้น้อง

|

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ไผ่วง ติดตาม และติดตั้งtv พร้อมจานดาวเทียม และซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้น้อง ตามโครงการสานฝัน สร้างบ้านให้น้อง