นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการฝังท่อ บริเวณคลองสุพรรณ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง

|

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการฝังท่อ บริเวณคลองสุพรรณ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง