นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมการปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตจากหมู่ที่ 5 ไปหมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง

|

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมการปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตจากหมู่ที่ 5 ไปหมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง