นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานซ่อมแซมคันคลองสุพรรณ 3 ตั้งแต่บริเวณสะพานเหล็กเล็ก ถึงบริเวณประตูน้ำระบายใหญ่

|

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมข้าราชการ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานซ่อมแซมคันคลองสุพรรณ 3 ตั้งแต่บริเวณสะพานเหล็กเล็ก ถึงบริเวณประตูน้ำระบายใหญ่