นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับกู้ชีพตำบลไผ่วง รพ.สต.ไผ่วง ผู้นำชุมชน อสม. และอปพร. ดำเนินการจัดซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) โดยซ้อมแผนขนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็ก ณ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง

|

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับกู้ชีพตำบลไผ่วง รพ.สต.ไผ่วง ผู้นำชุมชน อสม. และอปพร. ดำเนินการจัดซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) โดยซ้อมแผนขนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็ก ณ หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง