นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับจิตอาสา เข้าซ่อมแซมและรื้อบ้าน ให้กับนางละเอียด นาคศิริ หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง ในโครงการไผ่วงรวมใจปรับปรุงบ้านให้ผู้พิการ

|

วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับจิตอาสา เข้าซ่อมแซมและรื้อบ้าน ให้กับนางละเอียด นาคศิริ หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง ในโครงการไผ่วงรวมใจปรับปรุงบ้านให้ผู้พิการ