นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับ ศคพ.อ่างทอง ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง อายุ 75 ปี หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง จำนวน 1 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง อายุ 82 ปี หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง

|

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ร่วมกับ ศคพ.อ่างทอง ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง อายุ 75 ปี หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง จำนวน 1 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง อายุ 82 ปี หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง