นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองเยี่ยมบ้านเด็ก ในตำบลไผ่วง

|

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นาวาหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คุณสุดา พฤกษ์จำรูญ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะ และนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง โดยมอบทุนยังชีพ พร้อมรถจักรยาน จำนวน 2 คันและแนะนำแนวทางการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้กับเด็ก

โดย ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมต้อนรับและรายงานการดำเนินการช่วยเหลือ ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง