ทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ประจำปี 2566

|

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น.

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง จัดทำบุญ อบต.ไผ่วง ประจำปี 2566 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์