ตรวจเยี่ยมเด็กในพื้นที่ตำบลไผ่วง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิต

|

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พร้อมบ้านพักเด็กจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเด็กในพื้นที่ตำบลไผ่วง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิต