ดำเนินการแก้ไขไฟฟ้า เนื่องจากต้นไม้ล้มทับสายไฟขาด บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลไผ่วง

|

วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ดำเนินการแก้ไขไฟฟ้า เนื่องจากต้นไม้ล้มทับสายไฟขาด บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลไผ่วง