ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน

|

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัด อบต.ไผ่วง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่เยี่ยมนางสมหวัง คงมี ชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลไผ่วงพร้อมมอบแพมเพิส เพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิตยิ่งขึ้น