ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ทำเสวียนรอบต้นไม้บริเวณหน้า อบต.ไผ่วง

|

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดอบต.ไผ่วง พร้อมข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ทำเสวียนรอบต้นไม้บริเวณหน้า อบต.ไผ่วง ตามโครงการ อบต.สีเขียว (จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ) โดยการนำไม้ไผ่ มาสานรอบโคนต้นไม้เพื่อใช้เก็บขยะใบไม้ให้เศษใบไม้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ลดฝุ่นละอองจากการเผาเศษใบไม้ เนื่องจากไม้ไผ่เป็นไม้ที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนทาน ดัดงอให้โค้งได้แต่หักยากจึงเหมาะสมในการนำมาทำ