ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมนายปรีชา ปรีชวลิต ปลัด อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ตรวจการสร้างบ้านใหม่ให้กับเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง ซึ่งได้ติดตั้งหลังคาเมทัลชีทเรียบร้อยแล้ว

|