ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ขอสวัสดีวันสงกรานต์ ปี 2566

|

ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ขอสวัสดีวันสงกรานต์ ปี 2566

เนื่องในวันสงกรานต์ วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลไผ่วง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2566 (รวมใจกตัญญูผู้สูงอายุ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.30 น. – 08.30 น.

ภายในงานจะมีพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2566

ทำบุญเลี้ยงเพลพระ

การแสดงของชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง

และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

#ย้อนอดีตประเพณีสงกรานต์สืบสานตำนานไผ่วง