ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ร่วมพิธีเททองหล่อบรรพชนนักรบแขวงเมือวิเศษไชยชาญในโครงการก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่

|

วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ร่วมพิธีเททองหล่อบรรพชนนักรบแขวงเมือวิเศษไชยชาญในโครงการก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่