ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ นางเทียบ แซ่โต๋ว อายุ 102 ปี ผู้สูงอายุที่มีวินัยในการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี มีพลังกาย พลังใจ ทำให้มีชีวิตดำรงอยู่มาถึง 102 ปี สร้างคุณค่าของผู้สูงวัยที่ใส่ใจสุขภาพ เป็นแบบอย่างส่งต่อสู่รุ่น ลูก หลาน ต่อไป ในโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

|

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ นางเทียบ แซ่โต๋ว อายุ 102 ปี ผู้สูงอายุที่มีวินัยในการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี มีพลังกาย พลังใจ ทำให้มีชีวิตดำรงอยู่มาถึง 102 ปี สร้างคุณค่าของผู้สูงวัยที่ใส่ใจสุขภาพ เป็นแบบอย่างส่งต่อสู่รุ่น ลูก หลาน ต่อไป ในโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง