ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่วัดร้านค้าประกอบการชำระภาษีปี 2566 หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลไผ่วง

|

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่วัดร้านค้าประกอบการชำระภาษีปี 2566 หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลไผ่วง