ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่อซ่อมไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลไผ่วง และติดตั้งป้ายจราจร บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลไผ่วง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

|

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง มอบหมายให้ พนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่อซ่อมไฟฟ้า บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลไผ่วง และติดตั้งป้ายจราจร บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลไผ่วง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน