ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ได้รับการประสานงานจากเทศบาลสาวร้องไห้ ขอความช่วยเหลือ เพื่อเข้าไประงับเหตุเหลิงไหม้รถบรรทุกฟาง บริเวณตำบลสาวร้องไห้

|

วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ได้รับการประสานงานจากเทศบาลสาวร้องไห้ ขอความช่วยเหลือ เพื่อเข้าไประงับเหตุเหลิงไหม้รถบรรทุกฟาง บริเวณตำบลสาวร้องไห้