ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหาส่วนตำบลไผ่วง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับ กศน.ตำบลไผ่วง ชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง คณะอสม.ตำบลไผ่วง และประชาชนตำบลไผ่วง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2566 (รวมใจกตัญญูผู้สูงอายุ) ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีเปิดโครงการ เลี้ยงเพลพระ 9 รูป การแสดงรำวงของชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต

|

วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหาส่วนตำบลไผ่วง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง ร่วมกับ กศน.ตำบลไผ่วง ชมรมผู้สูงอายุตำบลไผ่วง คณะอสม.ตำบลไผ่วง และประชาชนตำบลไผ่วง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2566 (รวมใจกตัญญูผู้สูงอายุ) ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีเปิดโครงการ เลี้ยงเพลพระ 9 รูป การแสดงรำวงของชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต