ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วย พนักงาน อบต.ไผ่วง ได้ดำเนินการเป่าท่อประปา เนื่องจากท่อประปาอุดตัน บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง

|

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วย พนักงาน อบต.ไผ่วง ได้ดำเนินการเป่าท่อประปา เนื่องจากท่อประปาอุดตัน บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลไผ่วง