ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัด อบต.ไผ่วง พร้อมพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่เตรียมสร้างบ้าน

|

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัด อบต.ไผ่วง พร้อมพนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่เตรียมสร้างบ้าน ให้เด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และ เด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง