ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง จัดการประชาคม เรื่องการถ่ายโอนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านต้นทอง และหมู่ที่ 3 บ้านหนองหล่ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง

|

วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.ไผ่วง จัดการประชาคม เรื่องการถ่ายโอนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านต้นทอง และหมู่ที่ 3 บ้านหนองหล่ม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง