ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ไผ่วง ได้นำรถบรรทุกน้ำเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ลุกลาม เนื่องจากจุดเผานา บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง และบริเวณวัดทางเรือ

|

วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ไผ่วง ได้นำรถบรรทุกน้ำเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ลุกลาม เนื่องจากจุดเผานา บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง และบริเวณวัดทางเรือ

📍การจุดไฟเผาหญ้า เผาไร่ เผานา แล้วปล่อยปะละเลยจนไฟลุกลาม ถือเป็นความกระทำผิด พรบ.การสาธาณสุข พ.ศ.2535 และ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2550

ขอความร่วมมือชาวตำบลไผ่วง หยุดเผาหญ้า เผาไร่นา และเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหาด้านมลพิษหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น