ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ไผ่วง เข้าซ่อมไฟฟ้า และ ติดตั้งมาตรน้ำ พร้อมเดินท่อเมน บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง

|

วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยพนักงาน อบต.ไผ่วง เข้าซ่อมไฟฟ้า และ ติดตั้งมาตรน้ำ พร้อมเดินท่อเมน บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลไผ่วง