ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายสถาพร เกตุแก้ว นายช่างโยธาชำนาญการ ร่วมพูดคุยการแก้ไขปัญหาลำรางธรรมชาติ ปลายคลองสุพรรณ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่วง

|

วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายสถาพร เกตุแก้ว นายช่างโยธาชำนาญการ ร่วมพูดคุยการแก้ไขปัญหาลำรางธรรมชาติ ปลายคลองสุพรรณ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่วง