ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ได้สั่งการให้ นายบัณฑิต จิตตสุโภ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมกับ นางสาวสุชาดา ขำสมบุญ ผู้ช่วยกองช่าง เข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ข้างทางบริเวณชายคลอง หมู่ที่ 2 และดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงขอบคุณ นายวีรยุทธ สวยสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ที่พาประชาชนมาช่วยระงับเหตุ

|

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 22.00 น. ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง ได้สั่งการให้ นายบัณฑิต จิตตสุโภ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมกับ นางสาวสุชาดา ขำสมบุญ ผู้ช่วยกองช่าง เข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ข้างทางบริเวณชายคลอง หมู่ที่ 2 และดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงขอบคุณ นายวีรยุทธ สวยสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ที่พาประชาชนมาช่วยระงับเหตุ