ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายสถาพร เกตุแก้ว นายช่างโยธา ชำนาญงาน เข้าสำรวจถนนคันคลองสุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก และเข้าสอบถามและพูดคุยเรื่องที่ดินทับซ้อน หมู่ที่ 5

|

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมด้วยนายปรีชา ปรีชาชวลิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง นายสถาพร เกตุแก้ว นายช่างโยธา ชำนาญงาน เข้าสำรวจถนนคันคลองสุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก และเข้าสอบถามและพูดคุยเรื่องที่ดินทับซ้อน หมู่ที่ 5