ดร.วิสูต จันทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง พร้อมรองชาญยุทธ พรหมนิ่ม นายปรีชา ปรีชวลิต ปลัด อบต.ไผ่วง นางปารีณา ภาชื่นรองปลัด นายบัณฑิต จิตตสุโภ หัวหน้าสำนักปลัด นายธเนศร์ น่วมคำนึง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พนักงาน อบต.ไผ่วง ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณบ้านเด็กเพื่ออำนายความสะดวกในการสร้างบ้านใหม่ให้กับเด็กชายเอกณรินทร์ พวงมะลิ และเด็กชายมงคล พวงมะลิ บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่วง ตามโครงการสานฝันสร้างบ้านให้น้อง

|